Parafia św. Mikołaja

w Raciborzu

Nowy Dekret Biskupa Opolskiego

01 maja 2021

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 4 do 28 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

(...)W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.

PRZECZYTAJ CAŁY DEKRET


Plakaty

 


 

Polecane strony

 

diecezja opolska


wsd


wsd


doxa


doxa