Polecamy
Zaproszenia
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Historia parafii

ZOBACZ STARE ZDJCIA NASZEGO KOCIOA I PLEBANIIStara Wie, najstarsza z obecnych dzielnic Raciborza, przyczona do miasta 1 czerwca 1902 roku. Przez ponad 900 lat funkcjonowaa na tym terenie dua i bogata wie, pooona na krzyujcych si szlakach handlowych bramy morawskiej. Tradycyjnie centralnym punktem kadej takiej wiejskiej spoecznoci jest miejscowy koci. Pierwsza, drewniana katolicka witynia pod wezwaniem w. Mikoaja istniaa tutaj ju w II poowie XII wieku, czyli na kilkadziesit lat przed powstaniem Raciborza jako miasta na lewym brzegu Odry. Parafia w. Mikoaja bya bardzo rozlega i na przestrzeni dziejw obejmowaa ca poudniowo-zachodni cz wspczesnego Raciborza oraz wie Paww.

Warto wspomnie, e Jan Dugosz w swojej kronice, opisujc histori konfliktu i zawarcia ugody pomidzy ksiciem wrocawskim Henrykiem IV Probusem a biskupem wrocawskim Tomaszem II, wspomina take o wityni, ktra istniaa na Starej Wsi. Inny historyk ksidz Augustyn Weltzel precyzuje dat istnienia pierwszej wityni na 1060 rok. witynia ta miaa by wczeniej synagog. Zatem najstarszy koci na terenie dzisiejszego Raciborza powsta na Starej Wsi.

Pierwsza wzmianka o murowanym, gotyckim kociele pw. w. Mikoaja pochodzi z 1296 roku. Ta witynia przetrwaa ponad 600 lat. Bya orientowana, czyli z prezbiterium skierowanym na wschd, posiadaa take drewnian dzwonnic z trzema dzwonami. Obok znajdowa si cmentarz i probostwo. W 1786 roku zbudowano now, murowan dzwonnic w stylu barokowym.

Do tego murowanego kocika, dugiego na 20 metrw, w pierwszej poowie XIX wieku przeniesiono wielki krzy z figur Chrystusa. Wczeniej znajdowa si on w kociele franciszkanw przy obecnej ulicy Londzina (pomidzy ul. Ryckiego i Stalmacha). Jednak po sekularyzacji zakonw w 1810 rozparcelowano cale wyposaenie kocioa po okolicznych wityniach.

Dynamiczny rozwj gospodarczy Raciborza w II poowie XIX wieku skutkowa niespotykanym wczeniej przyrostem mieszkacw, znajdujcych prac w szybko rozwijajcych si zakadach przemysowych. Odczua to take starowiejska parafia, ktrej stary i domagajcy si kapitalnego remontu kociek nie by w stanie pomieci powikszajcej si rzeszy parafian, ktrych liczba dochodzia do 6000. Dlatego w 1890 roku rada parafialna pod przewodnictwem proboszcza, ks. Wilhelma Strzybnego, podja decyzj o budowie nowego, znacznie wikszego kocioa. Ksi raciborski Wiktor II, jako patron kocioa, odmwi wwczas sfinansowania budowy. W 1898 roku zmar proboszcz Strzybny. Wwczas jego nastpca, ks. Ernest Bresler, jeszcze raz poprosi ksicia o pienidze na budow. Tym razem bez trudu otrzyma zapewnienie wspfinansowania na kwot 53 tys. marek. Ze skadek parafian zebrano kolejne 118 tys. Aby ograniczy koszty, plac budowy usytuowano na terenie parafialnym, na miejscu pierwotnego cmentarza, midzy ulicami Kocieln i Kozielsk, zaledwie metr obok starego kocioa.

Autorem projektu w stylu neogotyckim by lski architekt Ludwik Schneider, ten sam ktry zaprojektowa m.in. bazylik w. Antoniego w Rybniku czy koci w. Marii Magdaleny w Kuni Raciborskiej. Przez cay rok 1899 zbierano materiay potrzebne do budowy, m.in piasek z terenw lecych naprzeciwko kocioa Matki Boej. Cegy wytwarzay raciborskie cegielnie, ceg klinkierow wytwarzano w parowej cegielni Lichnowskiego w Krzyanowicach, drzewo podarowa ksi raciborski Wiktor. 5 czerwca 1900 roku wmurowano kamie wgielny. Podczas przygotowa gruntu pod fundamenty nowego kocioa okazao si, e w jednym miejscu wystpuje tzw. kurzawka czyli takie piaskowe bagienko. Teren trzeba byo osuszy i utwardzi. Po dwch latach budowy i zaledwie dzie po tym, jak Stara Wie zostaa dzielnic Raciborza, czyli 2 czerwca 1902 roku, arcybiskup wrocawski kardyna Georg Kopp dokona konsekracji nowego, trjnawowego kocioa w. Mikoaja o doskonaej akustyce, mieszczcego ponad 2500 wiernych. Powicenie kocioa byo bardzo donios ceremoni. O godzinie 8 rano kardyna Kopp rozpocz konsekracj otwierajc wielkimi kluczami gwne wejcie pod wie przy pomocy architekta Schneidera. Kardyna Georg Kopp wraz z duchowiestwem wszed do wntrza kocioa, rozsypa popi na posadzce i pastoraem napisa aciskie sowa. Nastpnie powici, okadzi i pomaza krzymem 12 krzyykw i 12 wiecznikw rozmieszczonych po caym kociele. Potem nastpia konsekracja gwnego otarza, ktry podobnie jak krzyyki zosta okadzony, pokropiony i pomazany witymi olejami. Na koniec we wnce otarza zostay rkoma ksidza kardynaa wmurowane relikwie przy uyciu wapna wymieszanego z twarogiem. Caa budowa pochona a 320 tys. marek. Wntrze kocioa w dniu konsekracji byo kompletnie wyposaone. Otarz gwny, otarze mae ( Boego grobu i w. Franciszka) wraz z ambon wykonaa firma Mayer z Monachium. 2 boczne otarze ( Serca Jezusowego i Matki Boskiej Racowej) wykonano w firmie Ulrich z Tyrolu. Roboty stolarskie jak i lusarskie wykonali raciborscy majstrowie Dirschka i Sauer. Na potrzeby nowego kocioa ju w 1901 roku odlano 6 dzwonw w ludwisarni rodziny Schilling w Apoldzie z Turyngii. Potne dbowe, 36 gosowe organy w stylu neogotyckim wykonaa renomowana firma Rieger z Karniowa (obecnie czeski Krnov). Malowania wntrza kocioa w pikne motywy rolinne i figuralne podja si firma Richter z Katowic. Do nowego kocioa przeniesiono take wielki krzy z Chrystusem i ulokowano go w nawie bocznej po prawej stronie.

Kiedy now wityni oddano do uytku, czciowo rozebrano stary, chylcy si ku upadkowi koci, pozostawiajc jedynie zabytkowe prezbiterium jako kaplic. Ale w trakcie rozbirki runo sklepienie prezbiterium, przez co rozebrano go cakowicie. Krzy, stojcy dzi na tyach nowego kocioa za zakrysti, jest usytuowany dokadnie w miejscu, gdzie koczyo si prezbiterium starego kocioa. Z inicjatywy kolejnego proboszcza, zasuonego dla rozwoju parafii ks. Carla Ulitzki, w '28 roku na terenie po starym kociele postawiono duy dom parafialny w surowym stylu modernistycznym, typowym dla okresu midzywojennego. W jego murach kwito ycie spoeczno-kulturalne parafii, czynna bya biblioteka i przedszkole, odbyway si przedstawienia teatralne i jasekowe, projekcje filmowe, czy wystpy chrw. Swoj siedzib miay tam liczne kka i stowarzyszenia dziaajce przy parafii. Nowy koci pomieci mg cznie 2500 wiernych. Koci dugi na 59 metrw i szeroki na 29m. Dominant kocioa jest wiea wysoka na 75 metrw.

Armia czerwona, ktra wiosn 1945 roku zdobya Racibrz, niszczc wikszo zabudowy rdmiecia, take przyczynia si do wielkich strat w kociele. Starowiejski koci, podobnie jak pozostae raciborskie witynie, zosta znacznie uszkodzony. lady atania dziur i uzupeniania ubytkw s doskonale widoczne nawet dzi. Wiea zostaa uszkodzona w 14 miejscach, zniszczona zostaa jedna z wieyczek bocznych, znikno take niemal cae poszycie zarwno iglicy, jak i nawy gwnej. Ucierpiaa konstrukcja dachu. Sklepienie byo podziurawione w szeciu miejscach. Zewntrzne ciany od strony pnocnej, skd nadcigny sowieckie czogi, wci nosz lady bombardowania. W kilku miejscach wida ponadto zaniechania w odbudowie, jak miao to miejsce w wykoczeniu nawy poprzecznej, w ktrej dodatkowo zalepiono kilka okien.

We wntrzu ucierpiaa 1/3 otarza gwnego z obrazem w. Mikoaja oraz otarze boczne.

Spadajca bomba zniszczya take kondygnacj chru, mieszczc 36-gosowe organy. Sia wybuchu bya tak wielka, e z okien wyleciay wszystkie witrae. W lad za dwoma zbombardowanymi filarami runy znaczne fragmenty chru, ktre wraz z organami zmiadyy ostatnie pi rzdw awek w nawie gwnej.

Organy, ktre do dzi funkcjonuj w starowiejskim kociele, zostay zoone z pozostaoci przedwojennych oraz piszczaek podarowanych przez okoliczne parafie, kiedy same inwestoway w nowe organy. Poskadania w jeden instrument dokonaa w latach 50. firma organmistrza Bronisawa Komorowskiego z Wocawka. Wspczesne organy s mniejsze od ich przedwojennego poprzednika. Maj zaledwie 21 gosw i s jednymi z najmniejszych w Raciborzu, co wida jeszcze wyraniej wobec imponujcej kubatury caego obiektu.

Po wojnie trzeba byo pilnie odremontowa koci i jak najszybciej przywrci w nim ycie parafialne. Zadanie to spoczo na proboszczu Poloczku. Ju 8 grudnia w czciowo odbudowanym kociele odprawiono uroczyst sum odpustow. Przez kilka nastpnych lat trway dalsze prace zwizane z remontem i zabezpieczeniem kocioa. W 1947 roku odbudowano chr, zaatano dziury w sklepieniach i wstawiono szyby w oknach gwnej nawy. Kolejne prace remontowe skupiy si na wiey, w ktrej trzeba byo zrekonstruowa grn cz szkieletu iglicy, dobudowanie jednej z 4 wieyczek, ktra zostaa utrcona pociskiem. W 1949 rozpoczy si prace remontowe dachu. W 1954 roku odmalowano koci z zachowaniem wszelkich zdobie rolinnych i figuralnych. W 1958 roku odlano 4 nowe dzwony dla kocioa w przemyskiej ludwisarni Felczyskich. Poprzednie 2 komplety dzwonw zawsze rekwirowano podczas I i II Wojny wiatowej na cele niemieckiego przemysu zbrojeniowego. Nowe dzwony to Mikoaj (waga 1500 kg - poprzednio 1900 kg), Maria (waga 800 kg - poprzednio 909 kg), Jzef (waga 500 kg - tyle co poprzednio), Urban (waga 200 kg - poprzednio 345 kg). Jak wida trzeci, najnowszy komplet dzwonw jest lejszy od poprzedniego. Dzwon Mikoaj obecnie jest najciszym dzwonem w Raciborzu. Dzwon Serce Jezusowe w kociele N.S.P.J way 1450 kg, a dzwon N.M.Panna w kociele farnym way 1400 kg.

Seria kolejnych remontw nastpia za czasw proboszcza Franciszka Waka. Niestety wielu parafian ma do dzisiaj suszny al do .p. ksidza Waka, e przez te remonty mocno zuboy wyposaenie i wystrj kocioa. Podczas wymiany posadzki w prezbiterium na marmurow, ktrej szaro-czarna kolorystyka nie pasuje do wntrza, zlikwidowano pikne, rzebione balaski, zamurowano witra za otarzem gwnym, rozebrano neogotyck mens otarzow, zamurowano take wnki w prezbiterium, w ktrych byy namalowane postaci 12 apostow. W 1973 caym kociele zamalowano wszystkie polichromie, zdobienia rolinne i figuralneZobacz artyku dotyczcy
kapanw pochodzcy z parafii w. Mikoaja w Raciborzu–Starej WsiProboszczowie zwizani z obecnym, neogotyckim kocioem:
Ks. Wilhelm Strzybny (proboszcz w latach 1858 - 1898)
Inicjator budowy nowego kocioa. Nie doczeka jednak budowy. Pochowany na starym cmentarzu przy ulicy Kozielskiej
Ks. Ernest Bresler (proboszcz w latach 1898 - 1910)
Budowniczy nowego kocioa i probostwa, zaoyciel nowego cmentarza przy ul. Gubczyckiej. Od 1910 by proboszczem w Mysowicach gdzie zosta pochowany.
Ks. Carl Ulitzka (proboszcz w latach 1910 - 1945)
Zaoyciel wielu stowarzysze na terenie parafii, budowniczy Domu Parafialnego 1928, nowego kocioa w dzielnicy Ocice 1937. Zmar w 1953 w Berlinie i pochowany w dzielnicy Karlhorst.

ZOBACZ BARDZIEJ SZCZEGӣOWY YCIORYS
Ks. Maksymilian Poloczek (proboszcz w latach 1945 - 1962)
Za jego kadencji dokonano wiele remontw majcych na celu odnowienie zniszczonego kocioa podczas dziaa wojennych (np. dach, organy, dzwony, okna, otarze, itp) Pochowany na cmentarzu przy ul. Gubczyckiej
Ks. Franciszek Waniek (proboszcz w latach 1962 - 1978)
Za rzdw ksidza Waka wymieniono posadzk w prezbiterium, usunito balaski, zamurowano i zamalowano liczne polichromie we wntrzu kocioa. Pochowany na cmentarzu w Studziennej.
Ks. Reinhold Porwol (proboszcz w latach 1978 - 2008)
Ksidz Reinhold du wag przykada do sprawowania sakramentw, zwaszcza pokuty i Eucharystii. Na bieco dba o stan techniczny kocioa. Obecnie przebywa na emeryturze w swoim rodzinnym domu w Opolu Pwsi
Ks. Piotr Adamw (proboszcz w latach 2008 - 2012)
Przyczyni si do licznych remontw ( uszczelnienie i odnowienie dachu, usunicie pkni na sklepieniu, malowanie kocioa, uruchomienie nowej toalety dla wiernych przy plebanii, remont budynku probostwa. Obecnie odbywa formacj duchow w Ruchu Focolare we Woszech
Ks. Adrian Bombelek ( proboszcz od 2012)


Kazania katechizmowe

Cykl kazań o Eucharystii
Posłuchaj


Zaproszenia


Zobacz gazetkę


Zobacz gazetkę


Tajemnice parafii


Filmoteka


ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY


Polecamy
POSUCHAJ RADIA

1,043,694 unikalnych wizyt


UWAGA! Ten serwis uywa cookies.
Brak zmiany ustawienia przegldarki oznacza zgod na to