Ordzie na wiatowy Dzie Misyjny 2012
Dodane przez Daniel dnia 20.10.2012 16:28:22
Obchody wiatowego Dnia Misyjnego maj w tym roku bardzo szczeglne znaczenie. Upamitnienie 50. rocznicy rozpoczcia Soboru Watykaskiego ii, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupw powicony nowej ewangelizacji potwierdzaj wol Kocioa angaowania si z wiksz odwag i zapaem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotara a na krace ziemi.(...)

Drodzy bracia i siostry, modl si o wylanie Ducha witego na dzieo ewangelizacji ad gentes, a w szczeglnoci na tych, ktrzy j prowadz, aby dziki asce Boej bardziej zdecydowanie rozwijaa si w dziejach wiata. Pragn si modli sowami b. Johna Henry’ego Newmana: «Towarzysz, o Panie, Twoim misjonarzom na ziemiach, ktre maj ewangelizowa, wkadaj w ich usta odpowiednie sowa, uczy owocnym ich trud».

Niech Maryja Dziewica, Matka Kocioa i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy wszystkim misjonarzom Ewangelii.


Czytaj peny tekst ordzia na wiatowy Dzie Misyjny