Inauguracja Roku Wiary
Dodane przez Daniel dnia 13.10.2012 11:07:34
W czwartek 11.10.2012r. w 50. rocznic otwarcia Soboru Watykaskiego II Ojciec wity rozpocz Rok Wiary.

Na placu w. Piotra koncelebrowao z Papieem 400 hierarchw. Wrd nich obok kardynaw i uczestnikw Synodu Biskupw oraz przewodniczcych episkopatw z caego wiata byli te ojcowie soborowi. Spord 70 jeszcze yjcych, ze wzgldu na stan zdrowia zwizany z podeszym wiekiem, mogo wzi udzia w koncelebrze tylko 15.

W homilii Benedykt XVI przypomnia, jak sam by p wieku temu wiadkiem pozytywnego napicia, z jakim ojcowie soborowi pragnli, by prawda i pikno wiary zajaniay w naszych czasach. Sobr nie powici wierze jakiego szczeglnego dokumentu, ale cay czas si na niej opiera. Wskazywa na to b. Jan XXIII, otwierajc soborowe obrady. Mwi te o tym Pawe VI, gdy dwa lata po zakoczeniu Soboru, w 1967 r., ogosi Rok Wiary. Obecnie taka inicjatywa Roku Wiary, zwizana z now ewangelizacj, jest jeszcze bardziej potrzebna.

Czytaj wicej na www.sanctus.pl