Doynki parafialne
Dodane przez Daniel dnia 09.10.2012 20:36:02
7 padziernika odbyy si Doynki Parafialne, ktre poprzedziy przygotowania wystroju wityni oraz jej obrzey. Dziki yczliwoci naszych rolnikw moglimy wystroi prezbiterium, a take poprzez uyczenie traktorw urozmaici plac kocielny wok kocioa.

W czasie uroczystej Mszy w. dzikowalimy Bogu za plony zebrane w tym roku oraz bagalimy o urodzaj w przyszym roku:
Boe wszechmogcy, dawco wszystkich rzeczy, rozka ziemi . Twojej, aby podn bya, i wydaa dary Twoje sugom Twoim. Niech j Twoje rosy i Twoje soce, Twoje deszcze i Twoje pogody, i cae Twoje otoczenie powietrzne, spraw i sposobem Tobie jednemu znajomym, uyni dla nas i rodzajn uczyni. Twoje to Panie posialimy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrznoci oddane: potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam da, Panie nasz, Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boe, ktrzy na gniew Twj zasugujemy: ale wielkoci Boskich darw Twoich racz serca nasze do wdzicznego opatrznoci Twojej wychwalania askawie zagrzewa. Prosimy Ci Boe w Trjcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, ktremu z Ojcem i z Duchem witym cze, chwaa i dzikczynienie, teraz i przez wieki wiekw. Amen.

ZOBACZ ZDJCIA Z DOYNEK PARAFIALNYCH