Objawienie Paskie - Epifania
Dodane przez Daniel dnia 05.01.2013 15:48:28
w. Augustyn zwyk mawia, e Objawienie Paskie to bliniacza uroczysto Boego Narodzenia. Na Wschodzie Epifania obchodzona bya ju w III w., o czym wspomina chociaby Klemens Aleksandryjski (+212 r.). W Kociele nie tylko polskim Objawienie Paskie nazywane jest witem Trzech Krli.

W Kociele tego dnia wici si wod ( w Jerozolimie ju od VI w ), zoto i kadzido (od XV/XVI w. ), a take kred ( od XVIII w. ). Chrzecijanie, znaczc powicon kred odrzwia swoich mieszka, prosz Chrystusa o bogosawiestwo, a take publicznie wyznaj swoj wiar. Napis "K (C) + M + B + biecy rok" jest rnie interpretowany: "Kasper, Melchior, Baltazar", Christus manisionem benedicat ("Niech Chrystus mieszkanie bogosawi") czy Christus multorum benefactor ("Chrystus dobroczyc wielu"). Zwyczaj niewtpliwie nawizuje do Ksigi Wyjcia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwi baranka paschalnego.