Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie - 25 sierpnia
Dodane przez Daniel dnia 29.08.2020 20:27:37
W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, z dniem 29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.


Kliknij tutaj, by przeczytać dekret z dnia 25.08.2020