Święcenia kapłańskie w naszej diecezji
Dodane przez Daniel dnia 08.06.2019 21:55:24
W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca, biskup opolski Andrzej Czaja udzielił święceń prezbiteratu 10 diakonom, w tym naszego parafianina Rafała Kurka. Ksiądz biskup w swojej homili podkreślał znaczenie tego sakramentu oraz życzył wszystkim neoprezbiterom, by byli godnymi kapłanami. Na koniec po Mszy Świętej wręczył wszystkim neoprezbiterom dekrety, które wejdą w życie 28 sierpnia. Ks. Rafał Kurek został posłany do par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.
Pamiętajmy o modlitwie za tych nowych, jak i za wszystkich wcześniej wyświęconych księży, a także módlmy się o kolejne nowe święte powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne.

ZOBACZ WSZYSTKIE DEKRETY NASZYCH NEOPREZBITERÓW