Uroczystoci odpustowe
Dodane przez Daniel dnia 10.12.2012 16:21:11
Przeywalimy w tym tygodniu Uroczystoci Odpustowe ku czci w. Mikoaja. Finaem bya uroczysta Suma Odpustowa, ktra rozpocza si o godz. 10.30 i bya transmitowana za porednictwem Radia PLUS Opole. Kazania odpustowe wygosi ks. Krzysztof Faber – Dyrektor Diecezjalnego Radia PLUS Opole.

Dziki transmisji radiowej moglimy zarchiwizowa nagrania ze Mszy w. oraz z wczeniejszych wystpie radiowych. Serdecznie zapraszamy do posuchania nagra umieszczonych na naszej stronie. Kliknij tutaj i posuchaj nagra z czasu odpustu.


ZOBACZ ZDJCIA Z UROCZYSTOCI ODPUSTOWYCH