yczenia Wielkanocne
Dodane przez Daniel dnia 16.04.2017 08:03:52
CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTA!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTA!


Tym radosnym zawoaniem katolicy, prawosawni, ewangelicy czyli cay chrzecijaski wiat pozdrawia dzisiaj wszystkich ludzi i oznajmia prawd, e Chrystus Zmartwychwstay jest nadziej czowieka i rdem pokoju dla caego wiata. W tym radosnym dniu wszystkim naszym Parafianom i Gociom naszej Wsplnoty yczymy, aby cud Zmartwychwstania Jezusa by udziaem wszystkich, Waszym osobistym cudem... niech mio, rado i dobro zawsze bd obecne w Waszym yciu. Niech Chrystus Zmartwychwstay bogosawi dzieciom i modziey, dorosym, chorym i starszym, niech bogosawi wszystkim rodzinom! Niech Zmartwychwstay oywia i umacnia nasze drogi wiary.