w. Mikoaj - nasz patron
Dodane przez Daniel dnia 06.12.2012 20:08:09
Co dzisiaj wiemy o w. Mikoaju? Prawie nic. Tylko tyle, e przynosi prezenty. Ale w. Mikoaj nie przynosi prezentw grzecznym dzieciom. Mikoaj pomaga ludziom w potrzebie i czyni to zawsze ochoczo i anonimowo. Bez rozgosu.

Urodzi si bardzo dawno temu, okoo 270 roku, w miecie Patara, w Azji Mniejszej, w regionie Anatolii w dzisiejszej Turcji. By jedynakiem. Rodzicw mia zamonych. Stare podanie opowiada, e Mikoaj ju jako noworodek bez niczyjej pomocy stan wyprostowany na wasnych nogach, przez co wprawi w zdumienie rodzicw. Gdy by modziecem, ojciec odda go pod opiek nauczyciela.

Dziwny to by jedynak. Nie snob. Nie egoista. Hagiografowie opowiadaj, e od najmodszych lat wyrnia si dobrym sercem. Gdy zmarli jego rodzice, chtnie dzieli si odziedziczonym majtkiem z ubogimi i potrzebujcymi. Dante w „Boskiej Komedii” wspomina o skrycie podrzuconych przez Mikoaja pienidzach trzem crkom zuboaego szlachcica, przez co umoliwi im zampjcie.

Treść rozszerzona
Co dzisiaj wiemy o w. Mikoaju? Prawie nic. Tylko tyle, e przynosi prezenty. Ale w. Mikoaj nie przynosi prezentw grzecznym dzieciom. Mikoaj pomaga ludziom w potrzebie i czyni to zawsze ochoczo i anonimowo. Bez rozgosu.

Urodzi si bardzo dawno temu, okoo 270 roku, w miecie Patara, w Azji Mniejszej, w regionie Anatolii w dzisiejszej Turcji. By jedynakiem. Rodzicw mia zamonych. Stare podanie opowiada, e Mikoaj ju jako noworodek bez niczyjej pomocy stan wyprostowany na wasnych nogach, przez co wprawi w zdumienie rodzicw. Gdy by modziecem, ojciec odda go pod opiek nauczyciela.

Dziwny to by jedynak. Nie snob. Nie egoista. Hagiografowie opowiadaj, e od najmodszych lat wyrnia si dobrym sercem. Gdy zmarli jego rodzice, chtnie dzieli si odziedziczonym majtkiem z ubogimi i potrzebujcymi. Dante w „Boskiej Komedii” wspomina o skrycie podrzuconych przez Mikoaja pienidzach trzem crkom zuboaego szlachcica, przez co umoliwi im zampjcie.

y dla innych

Metody, patriarcha Konstantynopola (842-846), opowiada o tym, jak niedugo przed wyborem na biskupa w. Mikoaj mia widzenie, w ktrym Zbawiciel wrczy mu Ewangeli, a Bogarodzica woya na jego ramiona biskupi paliusz. Zgodnie z relacj „ywotu w. Mikoaja”, po podniesieniu do godnoci biskupiej, mia powiedzie: „Ta posuga i ten urzd wymagaj odmiennego podejcia, aby nie y ju duej dla siebie, ale dla innych”.

ycie dla innych jest cech charakterystyczn Mikoaja; przejawia si ona w trosce okazywanej ludziom: staraniach o zapewnienie im utrzymania, ochron przed ywioami i ludzk niesprawiedliwoci. Towarzyszyy temu liczne cuda – za ycia i po mierci. Powiadaj, e ju jako dziecko uzdrowi kobiet z uschnit rk.

Wybrany na biskupa Miry Mikoaj podbi serca swoich wiernych. Otacza ich troskliwoci i wspomaga w kady nadarzajcy si sposb. „Ksiga czynw” nadzwyczajnych i cudownych na rzecz blinich imponuje liczb i rodzajem wydarze. I tak, w. Mikoaj wyprosi uaskawienie trzem modziecom z Miry, skazanym wyrokiem cesarskim na kar mierci; uratowa rybakw podczas gwatownej burzy. Przyby na pomoc toncym, wymienionym z imienia: Janowi (ojcu patriarchy Metodego) i Demetriuszowi. Wyratowa z niewoli Arabw chopca; w czasie zarazy osobicie usugiwa chorym, wskrzesi trzech podrnych – zamordowanych w przydronym zajedzie przez chciwego oberyst. Saw cudw w. Mikoajowi dorwna moe jedynie w. Antoni.
Obroca wiary

wity Mikoaj otaczany jest szczegln czci. Czcz go nie tylko chrzecijanie, ale rwnie muzumanie. W prawosawiu zajmuje trzecie miejsce: po Bogarodzicy i w. Janie Chrzcicielu. Powodem szczeglnej czci oddawanej Biskupowi, ktry nie pozostawi po sobie adnych dzie teologicznych ani pism, jest najwyraniej to, e Koci widzi w nim uosobienie dobrego pasterza, obrocy ubogich i potrzebujcych. Jako niestrudzony i bezkompromisowy obroca wiary, Mikoaj by jednoczenie „agodny i delikatny w swym usposobieniu oraz pokorny duchem”. Nie by wyniosym i niedostpnym biskupem, ale dobrym i kochajcym ojcem, gotowym w kadej chwili przyj z pomoc tym, ktrzy go wzywaj. Co tu duo mwi, czasem brakuje dzi Kocioowi takich witych Mikoajw, takich biskupw i kapanw...

ycie w. Mikoaja nie obfitowao jedynie w cudownoci, miao take swj realny, czsto bolesny aspekt. Bynajmniej nie byo podobne do „ycia” w. Mikoaja, jakiego znamy z dziecistwa. w. Grzegorz I Wielki podaje, e Biskupa Miry nie omino cesarskie wizienie. Przebywa w nim od pocztku IV wieku do roku 313, kiedy to chrzecijastwo uzyskao status religii pastwowej.

Doceniony

S wici, ktrzy dostpili tytuu alter Christus, ale tylko grb w. Mikoaja, w bazylice pod jego wezwaniem w Bari, przypomina wity grb Chrystusa; pal si przed nim wieczne lampy... Inn osobliwoci bazyliki jest „wita kolumna”, przy ktrej mia by biczowany Pan Jezus. Przypomina ona o tym, e i w. Mikoajowi nie poskpiono cierpie dla imienia Jezus.

Warto w tym miejscu wspomnie o pierwszym „ekumenicznym” spotkaniu po schizmie – przy grobie w. Mikoaja w Bari. Miao ono miejsce w 1089 r. Przybyli na synod hierarchowie Kocioa rzymskiego i prawosawnego rozmawiali na temat zjednoczenia chrzecijan. Przybyo 184 biskupw, wrd nich prymas Anglii, w. Anzelm z Canterbury. Synodowi przewodniczy papie Urban II. To bardzo znamienne wydarzenie nie zakoczyo si jednak pojednaniem Kociow; „potrzebujcy” nie byli jeszcze gotowi przyj takiego daru.

Serce w. Mikoaja niewtpliwie odwzorowuje serce Boga – Ojca, ktry kocha tak samo wrogw, jak i przyjaci, ktry jest dobry dla niewdzicznych i zych, ktry zsya promienie soca i deszcz na pola grzesznikw i wierzcych. To Duch Pana namaci serce Biskupa z Miry. Posa go, by gosi dobr nowin ubogim. Ale te po to, by usugiwa chorym, wyzwala jecw z niewoli, a winiom przywraca swobod; by pociesza zasmuconych i rozwesela paczcych. Duch Pana posa go do Miry, miasta w staroytnej Cylicji. Nie nosi ze sob trzosa: wszystko rozdawa ubogim. Przynosi ludziom pokj i dobro. Mona rzec, w. Mikoaj by protoplast idei franciszkaskich. Pokj i dobro stanowiy o jego posannictwie. Tak go zapamitali ludzie tamtego wieku. Tak przekazali o nim wiadomo: to by dobry biskup.

Prezenty

Cay grudzie jest naznaczony pokojem i dobrem. w. Mikoaj przynosi nam w ten dzie prezenty: zapakowane w kolorowy papier „dobro” i nie mniej wany prezent wrczany w zimowy wieczr – pokj. Pokj serca i mio wigilijnego wieczoru.

Misja w. Mikoaja zaczyna si 6 grudnia, ale nie koczy si pod choink; trwa w Kociele przez cay rok. W tym wyraa si chrzecijaska Caritas, o ktrej przypomnia papie Benedykt XVI w swej encyklice Deus caritas est.

Bg jest mioci, odwiecznym darem dla wszystkich ludzi: yciem i szczciem, ktrego znakiem, tu na ziemi w grudniu, s rozemiane oczy dziecka na widok choinki i wycignite rce do w. Mikoaja; rozemiane oczy i wycignite rce nie do pohukujcego Merry Christmas pajaca w czerwonym kubraku na saniach cignionych przez renifery, lecz do witego kapana, biskupa - pasterza, ktry zna problemy i potrzeby swoich podopiecznych i stara si im zaradzi tylko nie sowem, lecz dobroczynnoci, czynieniem dobra na co dzie.

w. Mikoaj przey swoje ycie, czynic dobro. Sta si uosobieniem bezinteresownej mioci. Nie miowa sowem i jzykiem, ale czynem i prawd (1J 3, 18). Zmar 6 grudnia. Hagiografowie nie s zgodni co do roku mierci w. Mikoaja; podaj rok 341, ale te inne daty pomidzy rokiem 342 a 352.