Czas Adwentu
Dodane przez Daniel dnia 02.12.2012 13:28:36
Adwent dla nas katolikw to zaledwie cztery niedziele. To krtki czas na przygotowanie do wydarzenia, ktre jest w centrum dziejw zbawienia. W centrum historii wszechwiata. Bogu przygotowanie potomkw Abrahama na przyjcie Mesjasza zajo 1800 lat. My mamy niespena cztery tygodnie podzielone na dwa etapy. Pierwszy do 17 grudnia, wskazujcy na ostateczne przyjcie Chrystusa. Drugi poprzedzajcy Boe Narodzenie przypomina wydarzenia biblijne zwizane z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem. W tak krtkim czasie mamy okazj przygotowa si na spotkanie z radosn tajemnic. Tajemnic Boga i czowieka. W psalmie dzisiejszym piewamy „Do Ciebie, Panie, wznosz moj dusz”. Taki ma by cay Adwent.

W „Roku Wiary” warto da sobie i swoim bliskim szans dobrego przeycia czasu adwentowej zadumy. Dlatego Koci zachca nas w roratach do przeywania Adwentu z Maryj. Ona zrobia miejsce dla Jezusa, w swoich planach matrymonialnych zwizanych z Jzefem. Mio Maryi daje pocztek najbardziej rodzinnym wydarzeniom w caej historii zbawienia. Bg, ktry w zwiastowaniu zaprasza Maryj do wsppracy w dziele zbawienia, zaprasza rwnie kadego z nas. Przypomina nam dzi w. Pawe: „prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie... stawajcie si coraz doskonalszymi!” To jest najwaniejsze zadanie w przygotowaniu do wit Boego Narodzenia. Na czas adwentu sam Jezus podaje nam przepis na dobre i szczliwe wita: „Czuwajcie wic i mdlcie si w kadym czasie, abycie mogli... stan przed Synem Czowieczym”.