Uroczysto Jezusa Chrystusa Krla Wszechwiata
Dodane przez Daniel dnia 25.11.2012 06:55:41
Uroczysto Chrystusa Krla do liturgii wprowadzi papie Pius XI encyklik Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakoczenie roku jubileuszowego. Nakaza wtedy, aby we wszystkich kocioach tego dnia po gwnym naboestwie przed wystawionym Najwitszym Sakramentem odmwi litani do Najwitszego Serca Pana Jezusa oraz akt powicenia rodzaju ludzkiego Najwitszemu Sercu. Pocztkowo uroczysto obchodzono w ostatni niedziel padziernika; reforma soborowa przeniosa jej termin na ostatni niedziel roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniajc sw decyzj, pisa m.in.:

Od dawna ju powszechnie nazywano Chrystusa Krlem w przenonym tego sowa znaczeniu, a to z powodu najwyszego stopnia dostojestwa, przez ktre wyprzedza wszystkie stworzenia i przewysza je. Mwimy wic, i Chrystus krluje w umysach ludzkich, nie tyle dla gbi umysu i rozlegoci Swej wiedzy, ile e on sam jest prawd, a ludzie od Niego powinni prawd czerpa i posusznie j przyjmowa; mwimy te, i Chrystus krluje w woli ludzkiej, poniewa w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje si zupenie i z caym posuszestwem do najwitszej woli boskiej, lecz take dlatego, e Chrystus tak wpywa natchnieniami swymi na nasz woln wol, i zapalamy si do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Krla serc dla Jego "przewyszajcej nauk mioci" i dla agodnoci i askawoci, ktr przyciga dusze. aden bowiem czowiek nigdy nie by i nie bdzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.

Treść rozszerzona
Uroczysto Chrystusa Krla do liturgii wprowadzi papie Pius XI encyklik Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakoczenie roku jubileuszowego. Nakaza wtedy, aby we wszystkich kocioach tego dnia po gwnym naboestwie przed wystawionym Najwitszym Sakramentem odmwi litani do Najwitszego Serca Pana Jezusa oraz akt powicenia rodzaju ludzkiego Najwitszemu Sercu. Pocztkowo uroczysto obchodzono w ostatni niedziel padziernika; reforma soborowa przeniosa jej termin na ostatni niedziel roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniajc sw decyzj, pisa m.in.:

Od dawna ju powszechnie nazywano Chrystusa Krlem w przenonym tego sowa znaczeniu, a to z powodu najwyszego stopnia dostojestwa, przez ktre wyprzedza wszystkie stworzenia i przewysza je. Mwimy wic, i Chrystus krluje w umysach ludzkich, nie tyle dla gbi umysu i rozlegoci Swej wiedzy, ile e on sam jest prawd, a ludzie od Niego powinni prawd czerpa i posusznie j przyjmowa; mwimy te, i Chrystus krluje w woli ludzkiej, poniewa w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje si zupenie i z caym posuszestwem do najwitszej woli boskiej, lecz take dlatego, e Chrystus tak wpywa natchnieniami swymi na nasz woln wol, i zapalamy si do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Krla serc dla Jego "przewyszajcej nauk mioci" i dla agodnoci i askawoci, ktr przyciga dusze. aden bowiem czowiek nigdy nie by i nie bdzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.

Lecz jeeli gbiej wnikniemy w rzecz, widzimy, i we waciwym tego sowa znaczeniu imi i wadz krla naley przyzna Chrystusowi jako Czowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Czowieku mona powiedzie, i otrzyma od Ojca "wadz i cze, i krlestwo"; Chrystus bowiem, jako Sowo Boga, bdc wspistotnym Ojcu, wszystko ma wsplne z Ojcem, a wic take najwysze i nieograniczone wadztwo nad wszystkim stworzeniem.

Uroczysto ta ma nam uwiadomi, e Chrystus jest Krlem caego stworzenia - wszechwiata. Jego panowanie nie wynika z jakich dokona, z wybrania czy z wywalczenia tej godnoci. On jest Krlem, bo jest Bogiem-Czowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego wanie tytuu ma absolutn wadz. Bg nie tylko stworzy wiat, ale cigle go stwarza i nim wada. Krlestwo Jezusa jest czym zupenie innym od wszystkich krlestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodw, wszystkich miejsc i wszystkich czasw. Ono ju istnieje w Kociele, cho jeszcze nie zostao do koca wypenione. Dlatego wanie w codziennej modlitwie, ktr zostawi nam sam Chrystus, woamy z nadziej:

Przyjd krlestwo Twoje!

Chocia Chrystus nigdy nie nosi korony krlewskiej, nie trzyma w rku bera i nie zasiada na tronie krlewskim, tytu Krla najzupeniej Mu si naley i to w zakresie, jakim nie dysponowa aden wadca wiata.

Wadcy ziemscy nabywaj tytu krlewski przez dziedziczenie, nominacj i podbj. Wszystkie trzy tytuy daj Chrystusowi pene prawo do korony i najwyszej wadzy. Jako czowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodzi on przecie w prostej linii od krla Izraela, Dawida. Wykazuj to Ewangelici, podajc Jego rodowd (Mt 1, 5-16; k 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda bya tak pospolicie znana, e powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; k 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak wic z krwi i dziedziczenia Chrystus mia prawo do tytuu Krla.

Chrystus jest ponadto Synem Boym, natur rwny Bogu, drug Osob Trjcy Przenajwitszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyszym i absolutnym, z ktrym wszelkie krlestwa ziemskie nie mog si porwnywa. Aby to powszechne wadztwo Jezusa podkreli, liturgia dodaa do tytuu "Krl" dopenienie "Wszechwiata".


za: farny.com.pl