Komunikat Wydziau Duszpasterskiego - Odpusty na Rok Wiary
Dodane przez Daniel dnia 27.10.2012 07:46:26
Na Rok Wiary, ktry rozpocz si 11 padziernika 2012 r. i potrwa do przyszorocznej uroczystoci Chrystusa Krla 24 listopada 2013 r., papie udzieli odpustu zupenego. Wierni bd mogli go uzyska, take dla zmarych, pod zwykymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca witego. Informuje o tym odnony dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 wrzenia.

W cigu caego Roku Wiary wierni bd mogli uzyska odpust zupeny, ilekro wezm udzia w przynajmniej trzech momentach misji witych albo w trzech wykadach o dokumentach Soboru Watykaskiego II czy Katechizmie Kocioa Katolickiego.

Inn okazj do otrzymania takiego odpustu bdzie udanie si w pielgrzymce do ktrej z bazylik papieskich, katakumb chrzecijaskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary.


CZYTAJ PENY TEKST KOMUNIKATU