Polecamy
Zaproszenia
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Komunikat Wydziau Duszpasterskiego - Odpusty na Rok Wiary
autor:
· Daniel dnia 27 października 2012
Na Rok Wiary, ktry rozpocz si 11 padziernika 2012 r. i potrwa do przyszorocznej uroczystoci Chrystusa Krla 24 listopada 2013 r., papie udzieli odpustu zupenego. Wierni bd mogli go uzyska, take dla zmarych, pod zwykymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca witego. Informuje o tym odnony dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 wrzenia.

W cigu caego Roku Wiary wierni bd mogli uzyska odpust zupeny, ilekro wezm udzia w przynajmniej trzech momentach misji witych albo w trzech wykadach o dokumentach Soboru Watykaskiego II czy Katechizmie Kocioa Katolickiego.

Inn okazj do otrzymania takiego odpustu bdzie udanie si w pielgrzymce do ktrej z bazylik papieskich, katakumb chrzecijaskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary.


CZYTAJ PENY TEKST KOMUNIKATU


Drukuj
Ordzie na wiatowy Dzie Misyjny 2012
autor:
· Daniel dnia 20 października 2012
Obchody wiatowego Dnia Misyjnego maj w tym roku bardzo szczeglne znaczenie. Upamitnienie 50. rocznicy rozpoczcia Soboru Watykaskiego ii, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupw powicony nowej ewangelizacji potwierdzaj wol Kocioa angaowania si z wiksz odwag i zapaem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotara a na krace ziemi.(...)

Drodzy bracia i siostry, modl si o wylanie Ducha witego na dzieo ewangelizacji ad gentes, a w szczeglnoci na tych, ktrzy j prowadz, aby dziki asce Boej bardziej zdecydowanie rozwijaa si w dziejach wiata. Pragn si modli sowami b. Johna Henry’ego Newmana: «Towarzysz, o Panie, Twoim misjonarzom na ziemiach, ktre maj ewangelizowa, wkadaj w ich usta odpowiednie sowa, uczy owocnym ich trud».

Niech Maryja Dziewica, Matka Kocioa i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy wszystkim misjonarzom Ewangelii.


Czytaj peny tekst ordzia na wiatowy Dzie Misyjny


Drukuj
Niedziela Papieska
autor:
· Daniel dnia 14 października 2012
Dzisiejsza niedziela jest Niedziel Papiesk w zwizku ze zbliajc si rocznic wyboru Ojca witego na Stolic Piotrow.

W minionym roku szkolnym w diecezji opolskiej byo 106 stypendystw – w tej liczbie jest kilkanacie osb, ktre otrzymuj pomoc ze rodkw Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego, finansowanego na obecnym etapie wycznie przez kapanw naszej diecezji. Ogrom tego dziea, zwanego „ywym pomnikiem Jana Pawa II”, jest wiadectwem ofiarnoci caego spoeczestwa.


Czytaj list episkopatu na Niedziel Papiesk


Drukuj
Inauguracja Roku Wiary
autor:
· Daniel dnia 13 października 2012
W czwartek 11.10.2012r. w 50. rocznic otwarcia Soboru Watykaskiego II Ojciec wity rozpocz Rok Wiary.

Na placu w. Piotra koncelebrowao z Papieem 400 hierarchw. Wrd nich obok kardynaw i uczestnikw Synodu Biskupw oraz przewodniczcych episkopatw z caego wiata byli te ojcowie soborowi. Spord 70 jeszcze yjcych, ze wzgldu na stan zdrowia zwizany z podeszym wiekiem, mogo wzi udzia w koncelebrze tylko 15.

W homilii Benedykt XVI przypomnia, jak sam by p wieku temu wiadkiem pozytywnego napicia, z jakim ojcowie soborowi pragnli, by prawda i pikno wiary zajaniay w naszych czasach. Sobr nie powici wierze jakiego szczeglnego dokumentu, ale cay czas si na niej opiera. Wskazywa na to b. Jan XXIII, otwierajc soborowe obrady. Mwi te o tym Pawe VI, gdy dwa lata po zakoczeniu Soboru, w 1967 r., ogosi Rok Wiary. Obecnie taka inicjatywa Roku Wiary, zwizana z now ewangelizacj, jest jeszcze bardziej potrzebna.

Czytaj wicej na www.sanctus.pl


Drukuj
Doynki parafialne
autor:
· Daniel dnia 09 października 2012
7 padziernika odbyy si Doynki Parafialne, ktre poprzedziy przygotowania wystroju wityni oraz jej obrzey. Dziki yczliwoci naszych rolnikw moglimy wystroi prezbiterium, a take poprzez uyczenie traktorw urozmaici plac kocielny wok kocioa.

W czasie uroczystej Mszy w. dzikowalimy Bogu za plony zebrane w tym roku oraz bagalimy o urodzaj w przyszym roku:
Boe wszechmogcy, dawco wszystkich rzeczy, rozka ziemi . Twojej, aby podn bya, i wydaa dary Twoje sugom Twoim. Niech j Twoje rosy i Twoje soce, Twoje deszcze i Twoje pogody, i cae Twoje otoczenie powietrzne, spraw i sposobem Tobie jednemu znajomym, uyni dla nas i rodzajn uczyni. Twoje to Panie posialimy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrznoci oddane: potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam da, Panie nasz, Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boe, ktrzy na gniew Twj zasugujemy: ale wielkoci Boskich darw Twoich racz serca nasze do wdzicznego opatrznoci Twojej wychwalania askawie zagrzewa. Prosimy Ci Boe w Trjcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, ktremu z Ojcem i z Duchem witym cze, chwaa i dzikczynienie, teraz i przez wieki wiekw. Amen.

ZOBACZ ZDJCIA Z DOYNEK PARAFIALNYCH


Drukuj
Sztafeta racowa
autor:
· Daniel dnia 08 października 2012
Rozpoczynajcy si Rok Wiary bdzie czasem szczeglnej aski od Boga, o ktr najpierw naley z pokor prosi. Jedn z form wsplnotowego woania o przymnoenie w naszych sercach wiary niech bdzie proponowana wiernym diecezji opolskiej Sztafeta racowa. To wzmoone woanie o ask wiary i o owocno procesu katechizacji bdzie odbywa si w szkole Maryi, gdzie uczymy si kontemplacji pikna oblicza Chrystusa i dowiadczamy gbi Jego mioci (por. Rosarium Virginis Mariae, 1).

Osoba, ktra pragnie wczy si w Sztafet racow, powinna zapisa si w zakrystii po raniec, ktry otrzyma w ostatni Niedziel Padziernika na naboestwie racowym, ktry bdzie moga przekaza dalej. Osoba rozpoczynajca sztafet sama pomodli si o wiar, rozwaajc przynajmniej jedn cz Raca witego, a nastpnie przekae raniec wraz z obrazkiem kolejnej osobie i poprosi j o modlitw o przymnoenie wiary.


Drukuj
Doynki w Miedoni
autor:
· Daniel dnia 04 października 2012
23 wrzenia odbyy si Doynki w Miedoni. Mszy w. przewodniczy ks. Adrian Bombelek, podczas ktrej dzikowalimy za zebrane plony oraz prosilimy o urodzaj w nastpnym roku. Na doynkach by rwnie obecny na przepustce ze szpitala ks. Mariusz Sobek - dyrektor Diecezjalnego Domu Formacyjnego w Miedoni. Parafianie modlili si o jego powrt do zdrowia, a co za tym idzie i do Domu w Miedoni.

Po poudniu odby si festyn doynkowy.

ZOBACZ ZDJCIA Z DOYNEK W MIEDONI


Drukuj
Transmisja na żywo
ZOBACZ ONLINE NA FB


Zaproszenia
Zobacz gazetkę


Tajemnice parafii


Filmoteka


ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY


Polecamy
POSUCHAJ RADIA

1,812,651 unikalnych wizyt


UWAGA! Ten serwis uywa cookies.
Brak zmiany ustawienia przegldarki oznacza zgod na to